След изследване на близо 2000 генома на съвременни микроби, международна група от изследователи може би е открила последния универсален общ предшественик на всички видове живот на Земята. Той е бил топлолюбив и водородо-консумиращ организъм, който се е появил преди около 3,8 милиарда години.

В изследването, което е публикувано в научното списание Naure Microbiology, Уилям Мартин от Университета в Дюселдорф, Германия и неговите колеги разкриват, че животът на Земята най-вероятно се е формирал около хидротермални извори, като тези, които се намират близо до подводните вулкани, и където горещата вода е била богата на водород, въглероден диоксид и минерали.

Докато точните химически събития, които са дали начало на живота на Земята вероятни никога няма да бъдат установени с пълна прецизност, Science обяснява, че някои от най-ранните живи организми са оставили фрагменти от себе си в гените, които са предали на своите наследници. Екипът на Мартин е анализирал тези гени докато са търсили информация за дневния живот на нашия последен универсален общи предшественик (или, абревиирано за краткост от английски - LUCA).

Те откриват, че LUCA вероятно е бил микроб, който се е хранил с водороден газ и е живял в среда без кислород, което показва, че сигурно се е зародил в хидротермалните извори. Те още откриват, че е притежавал 355 протеина, коит сега почти универсално се намират в бактериите и археите (прието за междинно звено между бактериите и еукариотите), които са се развили от него, но се били значително различни.

Организмът е бил неспособен да произвежда своя собствена енергия и се е осланял на средата си за помощ.