На днешната дата честваме Световния ден на науката за мир и развитие.

Той се отбелязва от 2002 г. с резолюция 31C/20 на 31-ата Генерална конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) в Париж, Франция (15 октомври-13 ноември 2001).

Инициативата за честване на деня се заражда на Световната конференция за наука в Будапеща, Унгария (26 юни - 1 юли 1999), организирана със съдействието на ЮНЕСКО и Международния съвет за наука, за да се отбележи приноса на науката към устойчивото развитие и перспективите за постигане на траен мир. Мотото на деня за 2015 г. е: „Науката в полза на устойчивото бъдеще“.

Целите на Световния ден Наука за мир и развитие са:

  • Засилване на обществената осведоменост за ролята на науката за мирно и устойчиво общество;
  • Насърчаване на националната и международна солидарност за споделяне на науката между страните;
  • Поддържане на задължението за използването на науката в полза на обществото на национално и международно ниво;
  • Да се привлече вниманието към предизвикателствата, пред които е изправена науката и за подкрепа за научните начинание.