Всеки собственик на куче познава виновния поглед на своя домашен любимец, след като извърши нещо нередно. След като е оставила една купчинка на пода, например, или след като е изяла вечерята ви, докато сте миели чиниите в кухнята. Кучето очевидно знае, че е направило нещо, което не е трябвало да прави, и всичко това просто стои залепено на лицето му. Но истината е, че, независимо от наблюденията ви, вашето куче не изпитва вина. Вместо това, то изпитва друга, много често срещана емоция, която е и по-малко сложна като структура: те изпитват страх.

Това е заключението на специализирано изследване, проведено от кучешкия когнитивен учен Александра Хоровиц. В него тя се фокусира върху проблема за това как хората интерпретират емоциите на кучетата и как ги преекспонират през собствената си човешка перспектива. Заключението на изследването е доста просто: хората по погрешен начин приписваме на кучетата човешки емоции. И “виновният поглед” на кучето след пакост е един от най-добрите примери за тази погрешна практика. “Когато видим вината изписана на физиономията на домашния любимец ние правим грешка, която сме просто предопределени да направим”.

Science Alert