Хидроакустично изследване на звуковете от морските бозайници, които позволяват да се извършват оценки на числеността на техните популации ще бъде направено за първи път в България. Това заяви на пресконференция във Варна доц. д-р Валентина Тодорова, ръководител на научния екип на проекта „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг разработени съгласно Рамковата директива за морска среда(РДМС)” от института по Океанология, предаде агенция Фокус. По думите й този проект е стратегически важен за институцията по три причини.

„Чрез тези мониторингови изследвания България изпълнява своите европейски ангажименти по една поредица от директиви на Европейската комисия, които са свързани с опазването на околната среда в морските води. Този проект е важен за нас, първо, за да натрупаме данни, чрез, които ще ни позволят да оценим, какво е състоянието на околната среда в морето. През 2018 година ще трябва да направим повторно докладване след първоначалната оценка по директивата за морска стратегия, ще трябва да направим повторна оценка за състоянието на околната среда в нашите крайбрежни териториални води и изключителна икономическа зона”, коментира доц. д-р Валентина Тодорова. Тя отбеляза още, че самият проект позволява да се ревизират и подобрят мониторинговите програми, чрез които в бъдеще ще бъдат натрупвани необходимите данни. „Трето, този проект ни дава възможност да развиваме капацитет закупувайки оборудване, усвоявайки и внедрявайки нови технологии. Това е капацитет, който е необходим, за да отговорим на изискванията по Европейските директиви, които са много високи”, допълни доц. д-р. Тодорова. Експертът уточни още, че това е една широка палитра от показатели, но все още няма комплексни данни за всички от тях.

„По отношение на дънните местообитания и с обществата от дънни безгръбначни организми, състоянието през миналата година беше, добро. В момента все още сме в процес на анализ и интеграция на тези нови данни. Постигането на крайната оценка е един много сложен процес на комбиниране на всички резултати. Такава оценка ние трябва да обезпечим през 2018 година”, уточни доц. д-р Валентина Тодорова.