Близо 50 години изминават от изригването на Суртси през ноември 1963 г. Впоследствие само няколко изследвания успяват да направят смислени наблюдения на вулканичните изригвания. Едно от най-значителните е публикувано през 2007 г., след като учените използват радио вълни, за да открият неизвестен досега тип светкавица, изстрелваща се от кратера на вулкана Маунт Августин в Аляска през 2006 г.

„По време на изригването имаше множество малки светкавици или големи искри, които вероятно идваха от устата на кратера и се вливаха в стълба от дим, излизащ от вулкана – казва Роналд Дж. Томас, един от неговите автори. – Наблюдавахме голяма електрическа активност по време на изригването. Имаше и малки светкавици, които се появяваха над вулкана. Досега това не бе забелязвано.“

Тези наблюдения предполагат, че изригването създава голям електрически заряд. Това съвпада с хипотезата от 1963 г. Новооткритите светкавици обаче поставят още един интересен въпрос: откъде точно идват тези заряди? „Не сме сигурни дали идват от вулкана или се създават впоследствие – обяснява Томас. – Едно от нещата, които трябва да открием е, какво точно генерира този заряд.“

От 2007 г. насам учените различават два вида такива светкавици - първият вид се образува директно в гърлото на вулкана, докато вторият се вие около струята пепел и лава, която той изхвърля. Източникът на този феномен обаче все още предизвиква сериозни дебати.

Според една от хипотезите, прокарвани от екипа на Томас, магмата, скалата и вулканичната прах са електрически заредени от друг и неизвестен засега процес. Това генерира светкавиците в устата на вулкана. Според друга хипотеза при сблъскването си с по-студени частици, силно зареденият въздух и газ генерират разклонена светкавица над върха на вулкана.

Gallery

Снимка: Guliver / iStock