Усмихващата се дъга - един прекрасен небесен феномен

06 юни 2017 г., 18:00
894

Тя формира четвърт окръжност около зенита, успоредна на хоризонта. Цветовете са по-чисти и ясни - на пръв поглед изглажда като обърната дъга или усмивка. Снимка: Julia Volodina / Shutterstock

Този красив оптичен феномен се получава от пречупването на слънчевата светлина през хоризотнално ориентирани ледени кристали, най-често при перести облаци.

Околозенитната дъга е дъга с център в точката на зенита, която е разположена по-високо от Слънцето приблизително на 46°. Такава дъга можете да видите изключително рядко и само в продължение на няколко минути. Тя има ярки цветове, ясно изразени очертания и винаги е успоредна на хоризонта. За обикновения наблюдател околозенитната дъга напомня усмивка или обърната дъга.

Ключови думи:
Коментари