Австрийският дърводобивен гигант „Холциндустри Швайгхофер“ се раздели със сертификата си за проследяване на произхода след разкрития, че е замесен в незаконни сечи в Румъния. FSC сертификатът на компанията е суспендиран на 22 юни 2016 г. в отговор на сигналите на WWF и други природозащитни организации, разкрили нарушенията. В края на май месец лицензът на сертифициращата фирма Quality Austria, която е работила с „Швайгхофер“, също беше суспендиран за срок от шест месеца.

FSC (Forest Stewardship Council – Съвет за стопанисване на горите) е международна сертифицираща система, която удостоверява, че горите се стопанисват отговорно. Сертификацията е доброволна, но все повече компании и институции купуват единствено сертифицирана дървесина. Пример в това отношение са ИКЕА, „Кингфишер”, „Лореал”, „Тетрапак” и др.

Понастоящем в България има 116 дърводобивни и дървопреработвателни фирми и 561 000 ха гори, сертифицирани по международната система FSC. Оказва се, че и тук изпълнението на принципите за отговорно управление не е съвсем безпроблемно след като преди месец груповият сертификат на дванадесет стопанства от Южноцентралното държавно горско предприятие (Пазарджишко) беше суспендиран след проверка, извършена от международната одиторска фирма „Непкон“.

„Случаите в България и Румъния показват, че независимите международни институции са често по-добър регулатор от държавните – коментира инж. Александър Дунчев от горската програма на WWF. – Има редица случаи, в които нередностите в горите се прикриват от държавата, което налага по-активен контрол от страна на неправителствените организации, гражданите и международните одитори.“