Бобрите (Castor) са род водолюбиви гризачи от семейство Боброви (Castoridae). Разпространени са в Северна Америка и Европа. Важно условие за съществуването на бобри в определен район е наличието на резервоар: езеро, резервоар, река или поне поток.

Не е трудно да откриете къде живеят бобрите – ще се ориентирате по падналите дървета.

Това животно използва резците си като мощен инструмент и с тяхна помощ, без особено усилие и за кратко време, е способен да повали дървета с диаметър на ствола до 40 см. Един бобър е в състояние да събори тънко дърво в рамките на половин час, но понякога работи върху много големи и дебели дървета в продължение на няколко вечери подред. В същото време усилията му могат не само да се видят, но и да се чуят в диапазон до сто метра.

Това, разбира се, не е самоцелно - трудолюбивите същества се нуждаят от такъв материал за строителство. С падналите дървета бобрите строят диги, като преграждат с тях потоци или създават изкуствени езерца. По този начин те регулират водното ниво около своето скривалище. Бобрите са полуводни същества и не могат да оцелеят без вода, но без въздух могат да издържат до 15-20 минути.

Достъпът до изградената подводна „крепост“ е възможен само под вода. Ако водното равнище се понижи, в бърлогата им могат да нахлуят обитатели, и ще трябва да сменят обиталището си. Работят неуморно през лятото, но са активни с настъпването на здрача - работят цяла нощ до зори и почиват през деня.