Експертната група към ООН за биоразнообразието предупреди, че голяма част от природата вече е загубена, а това, което ни е останало, продължава да се руши, предаде Франс прес,.

В предварителен доклад от 1800 страници се констатира, че природата е източник на безброй богатства - вода, храна, енергия, минерали. Тя е щедра към хората.

Уловът на риба в световен мащаб се е повишил с 50 процента през последните 50 години. Над 2 милиарда души използват дървата като източник на енергия. Между 25 и 50 процента от фармацевтичните продукти идват от природата. Растенията и микроорганизмите играят ключова роля за филтрирането на водата и за чистия въздух.

Флората и океаните поглъщат над половината от емисиите въглероден двуокис, предизвикващ климатичните промени. Но всички тези блага са подложени на унищожение. Хората експлоатират и замърсяват околната среда повече от всякога.

В наши дни 75% от околната среда на сушата, 40% от океаните и 50% от реките показват признаци на замърсяване, предаде БТА.

Вече над 40% от земите се обработват или са част от градската среда. Незасегнати и "в диво състояние" са едва 13 процента от океаните и 23 процента от земната територия.

Изтощаването на обработваемите площи е довело до намаляването на селскостопанските добиви в над 20 процента от земната повърхност, което е засегнало над 3 милиарда души.

От 1990 до 2015 година площта на световните гори е намаляла с 5 процента - от 4,28 милиарда хектара на 3,99 милиарда хектара.

Учените смятат, че на Земята има около осем милиона вида растения и животни, въпреки че досега само една част от тях са били идентифицирани.

Международният съюз за опазване на природата (IUCN) "Червената книга" каталогизира около 100 000 вида, около 1/4 от които са класифицирани като застрашени от изчезване.

Докладът на IPBES (Междуправителствена научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги) обаче отива много по-далеч, като предвижда, че между 500 000 и един милион видове биха могли да изпаднат в забвение поради замърсяване и понижаване на условията на местообитание.

Мениджър Нюз