Световната метеорологична организация съобщи, че през 2018 г. нивата на въглероден диоксид са достигнали 407.8 части на милион (ppm). С други думи – наблюдава се увеличение спрямо предишната рекордна стойност от 405.5 ppm от 2017 г.

Нивата на въглероден диоксид преминаха границата от 400 pm през 2015 г. и продължават да нарастват безпрепятствено. Увеличението им от 2017 г. до 2018 г. е сходно с това между 2016 г. и 2017 г. Според Greenhouse Gas Bulletin то е и малко по-високо спрямо средното годишно нарастване през последното десетилетие.

„Не се забелязват признаци за забавяне, камо ли спад, в концентрацията на парникови газове в атмосферата въпреки всички ангажименти съгласно Парижкото споразумение за климатичните промени – казва Петери Таалас, генерален секретар на Световната метеорологична организация. – Трябва да превърнем намеренията в действия и да повишим нивото на амбиция в името на бъдещото добруване на човечеството."

В случая обаче не става дума само за въглероден диоксид. Нивата на диазотен оксид и метан също са се увеличили драматично. Като парников газ метанът задържа 25 пъти повече топлина в атмосферата от въглеродния диоксид.

В случая обаче не става дума само за въглероден диоксид. Нивата на диазотен оксид и метан също са се увеличили драматично. Като парников газ метанът задържа 25 пъти повече топлина в атмосферата от въглеродния диоксид, но по-бързо се разсейва. Годишното повишаване концентрацията на метан е било най-бързото от 1998 г. насам.

Що се отнася до диазотния оксид, който е сред разрушителите на озоновия слой и излагането на хората на вредни ултравиолетови лъчи, е регистрирано най-голямото увеличаване, откакто се правят измерванията.

"Струва си да си припомним, че последният път, когато се наблюдава сходна концентрация на въглероден диоксид, е бил преди 3-5 млн. години. Тогава температурите са били с 2-3 градуса по-високи, а морското равнище е – с 10-20 метра по-високо от сегашното", допълва още Таалас.

Световните емисии ще продължат да се увеличават, ако не вземем драматични мерки за ограничаването им. Според моделите на днешните стратегии въглеродният диоксид няма да достигне нов пик през следващите най-малко две десетилетия. С други думи - все още имаме време.

Източник: IFLScience