Климатичните промени влияят на стабилността на океаните много по-бързо, отколкото се смяташе досега. Това сочи ново изследване, публикувано наскоро в Nature.

Учените анализират данните от последните 50 години и проследяват начина, по който водата се „отделя“ от по-дълбоките части на океаните.           

Климатичните промени са повлияли отрицателно на смесването на океаните – процес, който спомага за съхраняването на по-голямата част от излишната топлина на света, както и на значително количество от въглеродния двуокис.

Водата на повърхността е по-топла, и съответно по-плътна, отколкото тази в дълбините – контраст, който допълнително се засилва от климатичните промени.

Освен това глобалното затопляне кара огромни количества прясна вода (от разтопените ледени покривки и ледници) да се влива в моретата. Това на свой ред намалява солеността на горните пластове и допълнително намалява плътността.

Този все по-рязък контраст между плътността на океанските пластове затруднява все повече смесването. Съответно кислородът, топлината и водорода успяват все по-трудно да проникнат в дълбините.

„Досущ като пласт вода върху олио – водата по повърхността, влизаща в контакт с атмосферата, се смесва по-неефективно с намиращия се под нея океан“, казва водещият автор на проучването Жан-Баптимст Сале от Сорбонския университет.

Той допълва, че въпреки че учените са знаели за съществуването на този процес, „ние показваме, че тази промяна настъпва много по-бързо, отколкото предполагахме: близо 6 пъти по-бързо.“

Научният труд е базиран върху наблюдения, извършени върху температурата и солеността в периода 1970 – 2018 (включително тези от морските бозайници, следени по електронен път). Фокусът пада върху летните месеци, за които принципно има и повече данни.

Според учените в световен мащаб преградният пласт, отделящ повърхността на океана от по-дълбоките пластове (съпоставяни въз основа на своята плътност), се е заздравил много повече, отколкото се смяташе досега.

Изследователите откриват също така, че, противно на техните очаквания, ветровете, през последния век подсилваните от климатичните промени са увеличавали дълбочината на горния пласт на океана с 5-10 метра на десетилетие.

Значителен брой морски животни живеят именно в този пласт – тук хранителната мрежа разчита основно на фитопланктони. Със засилването на вятъра обаче фитопланктоните се изтласкват постепенно на по-големи дълбочини – далече от светлината, която им помага да растат. А това от своя страна влияе отрицателно на цялата хранителна мрежа.

„Това не са дребни промени, от които се вълнуват само някои експерти – казва Сале. – Те представляват фундаментална промяна в основната структура на нашите океани. И тя е много по-изявена, отколкото предполагахме дсоега.“

Източник: Science Alert