Видеото е част от първата лекция на поредицата ClimАlt, която е насочена към физическата наука за климата. В този урок се разглеждат съставът на атмосферата, понятието радиационен натиск и най–важните парникови газове.

Какво е ClimAlt?

ClimAlt е международен проект по програма Еразъм+, реализиран от екологичните организации  A Sud (Италия), Door (Хърватска), Navdanya International Onlus (Италия), Play Agency (Дания) и екологично сдружение „За Земята“, представен в България с комуникационната подкрепа на Климатека. 

Източник: Климатека