Дори и поведението на насекомите да е напълно различно от нашето, възможно е да съществуват важни сходства между техните мозъци и нашите, отбелязват авторите. Съществува теория, според която центърът на човешкото съзнание не е в нашия голям човешки неокортекс, а по-скоро в примитивния среден мозък – много “по-скромно” място, което синтезира данни по начин, който ни помага да извлечем основните факти за нашата среда.

“При хората и другите гръбначни има сериозни доказателства, че средният мозък е отговорен за основната способност за субективен опит,” казва Клайн на Вигъс. Кортексът определя голяма част от това, за което имаме съзнателно отношение и за което сме информирани, но средният мозък е това, благодарение на което ние сме способни на тези функции. Той постига това като, много грубо, оформя интегрирана картина на света от единична гледна точка.”

Това, комбинирано със скорошните изследвание на мозъците на насекоми показва, че тяхната централна нервна система вероятно изпълнява същата функция като средния мозък в по-големи животни, предава Смитсониън.

“Това е сериозна причина да приемем, че насекомите и други безгръбначни са всъщност съзнателни. Техният опит за света може да не е толкова богат или детайлен като нашия,” пишат Клайн и Барън. “Но все пак се усеща като нещо да бъдеш пчела.”