Когато става въпрос за природни явления като светкавици по време на буря, всеки има своето мнение и предразсъдъци - какво представляват те, какво причиняват, и как да се предпазим от тях. В сезона на летните бури и светкавици, Schneider Electric, специалисти в енергийния мениджмънт и автоматизацията, предоставят научно обосновани факти, развенчават митове, и дава допълнителна представя как да се предпазим от проблеми, следствие на светкавици.  

1. Гръмоотводите предпазват сградите от поражения от светкавици.

Истина: Гръмоотводите предпазват сградите от пожари, причинени от светкавици. Всъщност те се състоят от метална прът и отводител. Поставени на покрива на сгради, те отвеждат големи количества ток от металния прът към земята.

2. Гръмоотводите предпазват моите електрически устройства.

Грешно: Гръмоотводите не осигуряват защита срещу пренапрежение, причинено от светкавица. Тъй като електрическата инсталация е свързана със същата земя, както и гръмоотвода, част от тока може да протече обратно по него и да повреди електрическите устройства. Само устройство за защита от пренапрежение (катоден отводител) може да предпази оборудването.

3. Имам разклонител с много контактни излази с вграден предпазител. Затова устройствата, които включвам в него са защитени.

Грешно: Този вид защита от напрежение просто не може да се справи с огромната мощ на напрежението, предизвикана от светкавиците. 

4. Предпазителите срещу пренапрежение биват унищожени от всяка една светкавица.

Грешно: Катодните отводители автоматично освобождават пренапрежението от светкавиците в земята и могат да го правят отново и отново. Тяхната продължителност на живот е сходна със сервизния живот на други предпазни устройства, като например дефектнотоковите защити.