Светлината от наскоро открития квазар P172+18 идва от едва 780 млн. светлинни години след Големия взрив. Това е един от най-далечните обекти, наблюдавани някога. Невероятно, нали? Още по-впечатляващо е, че астрономите забелязаха и отличителния белег на радио струя на цели 13 млрд. светлинни години. Никой друг не е засичал подобен космически феномен на толкова голямо разстояние.

Квазарите са галактики, чийто супер масивни черни дупки са изключително активни. Тези черни дупки се хранят непрестанно и материалът, който поглъщат, достига невъобразимо високи температури. В рамките на този процес се освобождава голямо количество енергия, което прави тези супер масивни черни дупки по-ярки от галактиката около тях. А това от своя страна позволява на астрономите да ги засичат, въпреки че се намират на толкова голямо разстояние.

Но, както изследователите съобщават в The Astrophysical Journal, P172+18 не е типичен квазар. Той е един от малкото (1 на 10) от т.нар. „радио-силни“ квазари. Това означава, че произвежда космическа струя, която сияе ярко в радио честотите. Разполага със супер масивна черна дупка, тежаща 300 млн. пъти повече от масата на Слънцето. Тя консумира газ с невероятна скорост, а струята ѝ е едва на 1000 години.

„Веднага щом получихме данните, ние ги прегледахме подробно и осъзнахме мигновено, че сме открили най-далечния радио-силен квазар, известен на човечеството до момента“, казва съавторът на проучването Едуардо Банядос от астрономическия институт „Макс Планк“.

Тези наблюдения ни показват едни от най-ранните примери за подобни космически събития в историята на Вселената. Нещо повече – астрономите успяват да го засекат още в самия му зародиш. Това невероятно откритие ще ни помогне да научим повече за еволюцията на супер масивните черни дупки и галактиките в космоса.

„Черната дупка поглъща материя изключително бързо и масата ѝ нараства с едни от най-високите темпове, наблюдавани някога“, допълва съавторът на проучването Чиара Мазучели от Европейската южна обсерватория в Чили.

Откриването на струята е от съществено значение. Все още не знаем със сигурност как супер масивните черни дупки нарастват толкова много за толкова кратък период от време след Големия взрив. Струите вероятно са сред основните механизми, подпомагащи този растеж. Смята се, че могат да влияят на газа около черната дупка и по този начин да увеличават количеството материал, попадащ в нея. Струите също така играят роля и в растежа на галактиките и в степента им на образуване на нови звезди. Освен това изхвърлят материал в галактическото пространство.

Източник: IFLScience