Изследователи от университета Сидиан, Сиан, Китай, обявиха успешното завършване на тестването на наземна станция, предназначена да получава енергия, извлечена от космоса и преобразувана в микровълнова енергия. Тази станция е 75-метрова структура, оборудвана с пет различни подсистеми, предназначени да улавят и преобразуват получената радиационна енергия в електричество.  Идеята за извличане на енергия в космоса принадлежи на учения Питър Глейзър.

Специални спътници, оборудвани с огромни слънчеви панели или колектори от друг тип, постоянно поглъщат фотони на слънчевата светлина и чрез няколко трансформации на извлечената енергия, излъчват тази енергия към Земята под формата на микровълнова радиация. Този подход се счита за много обещаващ, тъй като спътникът винаги ще бъде в зоната на пряка слънчева светлина. В космоса няма облачно време и енергията на слънчевите лъчи не се разсейва при преминаване през атмосферата на планетата.

Приемната станция, построена в Сиан, е част от китайския космически проект за слънчева енергия OMEGA (Orb-Shape Membrane Energy Gathering Array), стартиран през 2014 г. Трябва да се отбележи, че в рамките на този проект китайски изследователи по-рано успяха да внедрят технологията за безжично предаване на енергия, но досега за кратко разстояние, само 55 метра. Някои от разработените тогава принципи са в основата на проектирането на новата приемна станция. Освен това изграждането и тестването на тази станция бяха извършени три години преди основния график на проекта OMEGA. Китайски учени обаче признават, че пълната реализация на целите на проекта е в далечно бъдеще. Само по себе си обаче изграждането на приемна станция е значителна стъпка към по-устойчиво бъдеще, в което човечеството ще бъде по-малко зависимо от изкопаеми горива.

Източник: Мениджър Нюз