Новооткрит тип звездна експлозия може да ни помогне да разберем по-добре термоядрените изблици на мъртвите звезди.

Новият феномен се казва микронова и той се наблюдава на повърхността на белите джуджета, които активно изсмукват материал от своя бинарен спътник. Натрупването на материал върху бялото джудже предизвиква местен термоядрен изблик – т.нар. микронова.

Тези експлозии изгарят от десетки до стотици квинтилиона килограма звезден материал за броени часове, казват астрономите. Горе-долу колкото няколко милиарда хеопсови пирамиди. Или около една хилядна от масата на Луната, ако предпочитате друг тип сравнение.

„Феноменът оспорва нашите знания за термоядрените експлозии в звездите – казва астрофизикът Симон Скаринджи от Дърамския университет във Великобритания. – Смятахме, че сме добре запознати с тях, но това откритие показва, че те могат да настъпят по един изцяло нов начин“.

Белите джуджета в двойни системи работят като своеобразни машини за термоядрени експлозии. Бялото джудже всъщност е „мъртва“ звезда – ядрото, което е останало, след като звезда от главната последователност е останала без гориво и е изхвърлила външната си обвивка.

Това рухнало ядро е изключително плътно. Белите джуджета имат маса, която е до 1,4 пъти по-голяма от слънчевата. И тя е побрана в сфера с размера на Земята. Много от тях могат да бъдат открити в двойни системи.

В някои редки случаи някои двойни системи – в Млечния път са идентифицирани около 10 такива – се намират изключително близо една до друга. При това положение бялото джудже извлича материал от своя спътник и предизвиква периодични експлозии.

Докато звездите се въртят една около друга, по-малкото, по-плътното и по-масивното бяло джудже извлича материал (предимно водород) от своя спътник. Този водород се натрупва по повърхността на бялото джудже и се нагорещява.

Периодично масата нараства до такава степен, че налягането и температурите в най-долния пласт предизвикват термоядрена експлозия и изхвърлят излишния материал в космоса. Това е нова.

Според Скаринджи и неговият екип микроновата е една по-малка версия на тази експлозия.

Изследователите идентифицират за първи път бяло джудже с подобен тип експлозии в данни от телескопа TESS, който е оптимизиран така, че да открива и най-малките вариации в яркостта на звезди с орбитиращи около тях планети.

Изследването е публикувано в Nature.

Източник: Science Alert