Възможно е в близкото бъдеще да се логваме в компютрите си директно с нашите мозъци, вместо да въвеждаме пароли.

За това говорят резултатите от ново проучване на изследователи от UC Berkeley (Университета на Калифорния в Бъркли), които са успели да използват активността на човешкия мозък като уникален биомаркер, който може да бъде използван за идентификация, съобщи extremetech.com. Учените са базирали проучването си на факта, че човешките мозъчни вълни имат индивидуален отпечатък, подобно на ДНК и пръстовите отпечатъци.

По време на проведените експерименти доброволците са носели на главите си специфична гарнитура за глава, създадена да служи като мозъчно-компютърен интерфейс, т.е. за управление на машини с мисъл. Функцията на устройството е да прави енцефалограма (ЕЕГ) на мозъка, отчитайки неговата електрическа активност. Отчетените данни се предават чрез Bluetooth към компютър, където се анализират от специален софтуер. Важно е да се каже, че става дума не за уникално лабораторно устройство, а за лесно достъпен комерсиален продукт.

В първоначалната част на експеримента участниците е трябвало да обучат машината. За целта те са извършвали различни умствени задачи, докато компютърът е записвал уникалния отпечатък на тяхната мозъчна активност. Крайният резултат показал, че след снемането на машината е можела да разпознае хората по техния „ЕЕГ отпечатък” с 99% точност.

Развитието на тази технология може да доведе до създаването, например на Bluetooth слушалки, които „отключват” вашия компютър, таблет или смартфон в момента, в който се доближите до тях, без да е необходимо да въвеждате парола.