Притежавате ли iPhone? А считате ли, че месечната ви сметка е прекалено висока? Може би между двете неща има някаква закономерност или поне така твърди сайтът All Things Digital.

Цитирайки данни от проучване на Consumer Intelligence Research Partners, той твърди че от потребителите на четирите основни мобилни операционни системи в Съединените щати, онези които ползват iPhone устройства плащат най-високи месечни сметки.

На притежателите на Android, Windows Phone и BlackBerry смартфони не се налага да бъркат толкова надълбоко в джобовете си. Според проучването това е така поради комбинация от потребителски нагласи и по-високи тарифи, с които операторите таксуват разговорите през iPhone.

Проучването обхваща периода октомври - декември 2012 г. и от него личи, че при цели 59 процента от анкетираните средната месечна сметка на абонат с iPhonе е повече от 100 долара, докато 10 процента плащат дори повече от 200 долара. Едва 6 процента пък се ограничават и успяват да сведат сметката си под 50 долара.

За сравнение Android, Windows Phone и BlackBerry потребителите плащат по-малко като фактор за това е и поведението на iPhone собствениците, които очевидно се отпускат максимално много със скъпата си технологична играчка. На другия полюс са собствениците на новите Windows Phone смартфони, които харчат най-малко.