Бързото разпространение на системите за лицево разпознаване в САЩ доведе до това, че всеки втори възрастен в страната има снимка на лицето си, която е вкарана в база от данни, и която се ползва от полицията, независимо дали човекът има или не криминално досие.

Според данните на ново изследване повече от 117 милиона души само в САЩ имат снимки на лицата си във файловите системи на държавните мрежи.

”Невинните и обикновени хора не трябва да бъдат вкарвани в криминалните бази от данни,” коментира Алваро Бедоя от университета Джорджтаун.

“Много от тези бази данни се държат в тайна от широката общественост и тяхното използване е неясно регламентирано.”

“Като използват техники на лицево разпознаване, приложени върху снимките от картите за идентичност и шофьорските книжки, взети от 26 щата полицията и ФБР на практика са включили в тези бази данни половината от възрастното население на страната, това никога не е било правено нито за пръстови отпечатъци нито за ДНК. Това е непозната и реално опасна територия,” твърди Бедоя.

Източник: Science Alert