Чудили ли сте се някога колко голям трябва да е хард дискът на вашия компютър, за да може да побере цялата информация в космоса? Е, физик успява да изчисли приблизително. Всички частици във видимата Вселена се равняват на 6x1080.

С други думи – това е 6-ица, последвана от 80 нули. За справка – 1 терабайт се равнява на 8 000 000 000 000 000 (това са само едва 12 нули).

За да определи информационното съдържание на Вселената, физикът д-р Мелвин Вопсон изчислява приблизително колко частици видима материя съществуват в космическото пространство, след което ги умножава по количеството информация, на което съответства всяка една от тях.

Той достига до първата стойност с помощта на числото на Едингтън, което представлява броя на протоните във видимата Вселена. Очевидно е, че тя не е съставена единствено от протони. Ето защо Вопсон допълва този подход, като добавя второ число – информацията, която съдържа всяка една частица. Той изчислява тази стойност с помощта на информационната теория на Клод Шанън. В настоящото изследване всяка една елементарна частица съответства на 1,509 бита информация.

„Информационният капацитет на Вселената е предмет на дебат вече повече от половин век – казва д-р Вопсон от Университета на Портсмут. – Съществуват най-различни опити да се изчисли информационното съдържание на Вселената, но в този научен труд описвам уникален подход, който постулира колко информация може да се компресира в една елементарна частица.“

Предишно изчисление, извършенмо от Сет Лойд преди почти две десетилетия, достига до стойност, която е над 1 млрд. пъти по-висока. Тя обаче включва едно доста по-различно извличане и интерпретиране на информацията в открития космос. Освен това предишни изчисления на Вопсон също достигат до различни резултати на базата на различни предположения.

Различните методи, които ни позволяват да отговорим на този въпрос, могат да допринесат за по-доброто разбиране на информацията като цяло. Изключително трудно е да се дефинира какво точно представлява информацията, въпреки че постоянно изниква във физичните уравнения и е ключов елемент в обекти, намиращи се на предела на разбиранията ни за физиката, каквито са черните дупки.

„Това е първият път, в който този подход се използва за измерването на информационното съдържание във Вселената и той дава една ясна числена прогноза – обяснява Вопсон. - Дори и това числено прогнозиране да не е напълно точно, то проправя един потенциален път към експериментални тестове.“

Сегашното изчисление на Вопсон умишлено игнорира малките количества антиматерия във Вселената, както и неутриното – изключително лека елементарна частица без никакъв електричен заряд (тя се среща в изключително големи количества във Вселената). Не е отчетена и тъмната материя – мистериозната субстанция, която вероятно превъзхожда стандартната материя с 5:1.

Изследването е публикувано в AIP Advances.

Източник: IFLScience