От десетилетия учените разглеждат възможността нашата Вселена да се окаже гигантска холограма, където законите на физиката просто изискват две измерения, но всичко ни изглежда тримерно. Колкото и фантастично да звучи, тази теория всъщност може да разреши някои наистина сериозни проблеми във физиката.

Скорошни изследвания показаха, че вероятно съществуват сериозни доказателства, които показват, че холограмният принцип наистина работи точно толкова добре, колкото и стандартният модел на Големия взрив. Поне когато става въпрос за обяснение на процесите в ранната Вселена.

Холограмният принцип, издигнат за първи път издигнат през 90-те години на 20. век, е опит да се обединят двете водещи теории на съвременната физика – квантовата механика и общата относителност.  Според него цялата информация, която изгражда мен, вас, и цялата материя във Вселената, всъщност е кодирана на повърхността на двумерна граница и е изразена или манифестирана в три измерения. 

Естествено, доста трудно е да се докаже подобна хипотеза. Въпреки това през последните 20 години са публикувани над 10 000 научни труда по темата. Ако Вселената е холограма, това не променя наученото за нея досега, но променя идеята за нейния произход и може да доведе до функционираща теория за квантова гравитация.

Източник: Science Alert