От всички закони на физиката този вероятно е най-странният. Учените откриха, че силите, които контролират поведението на хоризонта на събитията на черните дупки, участват също при супер флуидния хелий - изключителна течност, която тече без триене.

Този закон до момента е бил наблюдаван при гигантски мащаби при черните дупки и на атомно ниво при студения хелий, и може да се окаже ключов за отдавна търсената теория на квантовата гравитация.

При супер флуидния хелий отделните атоми, които изграждат веществото, вече не могат да бъдат идентифицирани като отделни атоми – те се сплитат квантово един в друг и започват да споделят съществуването си.

Учените са открили, точно както Хокинг и Кекенстийн доказаха за черните дупки, че количеството квантова информация, която се споделя между два региона в супер флуида, се определя от повърхността на сферата от супер флуид (в един от сценариите), но не и от нейния обем.

“Като при холограма е, изглежда, че тримерният обем на пространството е напълно закодиран в неговата двумерна повърхност. Точно както при черните дупки” обясняват учените.

Източник: Science Alert