Последно поколение лазерна гинекология започва да се практикува в университетска болница „Дева Мария“ в Бургас. Първите операции с иновативната техника са планирани за 7 юни, а оператор е известният гинеколог д-р Георги Хубчев, главен консултант на отделението по акушерство и гинекология в болницата.

Само преди ден д-р Хубчев направи първата вагинална хистеректомия в България с плазмен лазер, използващ хелий.Благодарение на модерната технология, пациентката е в състояние да се прибере вкъщи само 24 часа след операцията. „Бъдещето на медицината е във високите технологии, които дават възможност за минимално кървене и бързо възстановяване на пациента. С апаратурата, с която разполагаме, могат да се направят всички гинекологични операции с максимална прецизност и по възможно най-щадящия за пациентката начин.“ обяснява д-р Хубчев.

Известният гинеколог е внедрил в практиката си  апарата J-plasma на американската компания Bovie Medical, който съчетава студена хелиева плазма с радио-честотна енергия и дава възможност за широкообхватна оперативна дейност по възможно най- щадящ метод.  Плазменият лазер, използван от д-р Хубчев, е пантентована технология и няма еквивалент на пазара. Той използва процеси за йонизация на хелия, за да получи стабилен, фокусиран лъч от йонизиран газ, който дава на опериращия по-голяма прецизност и възможност за минимална инвазивност при операциите. Рискът от увреждане на околната тъкан е минимален, намалени са всички странични ефекти, а дължината на плазмения поток е контролирана и точна на микроравнище. Уредът позволява по-добра видимост за оператора, отлична гъвкавост и контрол на енергията. С минимални усилия, в случай на нужда, може да се премине към електрокоагулация.

Директорът за международни продажби на компанията- производител- Джовани Гравагно коментира, че не знае за друг случай, в който технологията е използвана за гинекологична операция в Европа, което прави иновацията на д-р Хубчев постижение в европейски мащаб.