Повечето от нас са убедени, че истинската функция на паметта е, разбира се, да запомня неща и да пази тази информация. Оказва се, че това съвсем не е така. Тъкмо обратното. Ключът към успешната памет всъщност е забравянето, а не запомнянето, откри ново изследване.

Нашите спомени трябва да ни направляват към взимането на интелигентни решения в разнообразните ситуации, които ни предоставя животът всеки ден.

“Изключително важно е мозъкът да забрави маловажните и нерелевантни детайли и вместо това да съсредоточи ресурсите си към всичко, което е наистина важно, за да успее да вземе решения в реалния свят”, обяснява д-р Блейк Ричардс, един от авторите на изследването.

В действителност мозъкът работи много усилено, за да забрави правилните неща:

“В последно време има изобилие от доказателства, че съществуват механизми от висок приоритет, чиято задача е да изпълняват функцията по забравянето. Те са много по-различни от механизмите, които се грижат за запазването на информацията.”

Мозъкът “забравя”, като отслабва връзките между синапсите на невроните и създава нови неврони. Последните “изтриват” старите спомени, като създават нови невронни мрежи, които записват “върху” предишната информация, която е била запазена там.

Това може да ни помогне да си обясним защо децата забравят толкова много. Те произвеждат много нови неврони в областта на хипокампуса. Процесът на забравяне има и допълнителен положителен ефект. Той ни помага да се отървем от стара или безполезна информация. 

Източнил: Psy Blog