Напълно автономните коли са вече почти тук, но големият въпрос остава: как ще успеят да направят правилния избор, в ситуации на живот и смърт? Учените демонстрираха, че умните коли ще могат да правят сложни етически решения на пътя точно като нас. Като са изучили човешкото поведение в серия от виртуални тестове, екипът е успял да опише принципите на взимането на морални решения в алгоритъм. Това е голяма новина в науката, защото преди се смяташе, че моделирането на сложни етически решения е извън възможностите на нашата науката.

“Но ние открихме точно обратното”, коментира Леон Сютфелд, един от членовете на екипа, съставен от учени от университета Оснабрук в Германия. “Човешкото поведение в ситуации на дилема може да се моделира от относително прост алгоритъм, който се основава на понятието за стойност на живота. Това понятие се моделира чрез придаването му на стойност, която се съотнася в модела към всеки човек, животно или неодушевен обект”.

“Сега вече знаем как да приложим човешките етически решения в машините, но трябва да решим дали искаме да програмираме машините етически с нашия хуманен модел?”

Източник: Science Alert