Ново изследване показва, че популацията на вълците, живеещи в Чернобилската забранена зона (ЧЗЗ), се различава генетично от тази извън региона. Забележително е, че облъчените животни, изглежда, са развили защитни мутации, които увеличават шансовете им за оцеляване от рак.

Популациите на вълци, както и на други животни, са се увеличили в ЧЗЗ в Украйна, след като районът е бил изоставен след печално известната ядрена катастрофа през 1986 г. Дивата природа, в отсъствието на хора, е могла да се развива без прекъсване от човешката дейност.

Въпреки това, за да се радват на тази свобода, животните трябва да се изправят пред крещящия проблем на радиацията. В края на краищата това е причината, поради която хората са напуснали мястото по начало.

За да разбере как тези животни оцеляват напук на трудностите, Кара Лав, еволюционен биолог и екотоксиколог в Принстънския университет, изучава вълците от Чернобил в продължение на десетилетие.

През 2014 г. Лав и колегите ѝ се отправят към ЧЗЗ и вземат кръвни проби от вълците, за да разберат реакциите им към причиняващата рак радиация. На някои от тях са поставени и радио нашийници, за да се събере информация за местоположението им и излагането им на радиация.

"Получаваме измервания в реално време за това къде се намират и на какво количество радиация са изложени", казва Лав в изявление.

Изследването показва, че вълците в ЧЗЗ са изложени на повече от 11,28 милирема радиация всеки ден през целия си живот - това е над шест пъти повече от допустимата граница за човешки работници.

Изследователите също така отбелязват, че вълците имат променена имунна система, подобно на пациентите, подложени на лъчелечение за рак. Генетичният анализ пък показва, че части от генома на вълците са развили известна устойчивост към рака.

Подобни констатации са наблюдавани и сред стотиците полудиви кучета, които живеят в ЧЗЗ. През 2023 г. учените установяват, че свободно скитащите кучета от Чернобил са генетично различни от домашните, живеещи в други части на света.

Откритието на Лав може да има последици и за човешкото здраве. Тя се надява да използва откритията, за да идентифицира защитни мутации, които увеличават шансовете на хората да оцелеят от рак.

За съжаление, пандемията COVID-19 и продължаващата война с Русия не позволяват на Лав и нейните сътрудници да се върнат в ЧЗЗ. Не се знае дали и кога ще могат да го направят.

"Нашият приоритет е хората и сътрудниците там да бъдат в максимална безопасност", казва Лав.

Новото изследване бе представено през януари на годишната среща на Дружеството по интегративна и сравнителна биология в Сиатъл, Вашингтон.

Източник: IFLScience