Рибата въдичар (морският дявол) не е сред най-добрите плувци, затова природата се е погрижила да я компенсира – все пак при преследване на плячката скоростта е от голямо значение. За тази цел тази риба пуска в действие своите скрити оръжия.

Настанява се до някоя гъба, която е с подобен на нейния цвят, за да не се забелязва. Тогава разчита на своя месест израстък на главата, действащ като примамка. Това е нещо като въдичарски прът, в чийто край виси образувание, прилично на червей, което съответно наподобява апетитна стръв.

Когато някоя друга риба „се хване на въдицата“, тоест изкуши се от да захапе въпросното лакомство, Рибата въдичар влиза в действие и поставя рекорд – светкавично бързо лапва жертвата си. Времето от разтварянето на устата до поглъщането на жертвата трае под 6 милисекунди, което е официално най-бързото поглъщане на плячка в света на гръбначните животни.

Любопитен факт е също, че поради своите тънки и гъвкави кости тези риби могат да разтегнат и двете си челюсти заедно със стомаха до такива завидни размери, че да погълнат плячка, която е до два пъти по-голяма от размера на тялото им.