Ожесточената конкуренция за женски индивиди принуждава мъжките афали (наричани още бутилконоси делфини) да формират групи за взаимопомощ на различни нива, вариращи от малки "приятелски компании" до съюзи, включващи десетки индивиди.

Една от тайните на човешкия еволюционен успех се крие в уникалната способност за сътрудничество. Хората създават най-големите несвързани от роднинство общности - от приятели до цели нации, за да работят заедно за взаимна изгода. От тази гледна точка единствените животни, способни да съперничат на човека, са бутилконосите делфини (афала, афалина) - създания с изключително развити социални умения, които им позволяват дори да усвояват ловни техники едни от други, а не само от родителите си.

Изследване на еколози от университета на Флорида показва, че мъжките бутилконоси делфини формират кооперативни групи на няколко нива - от малка "компания" до цял съюз от десетки индивиди. 

Поведенческият еколог Ричард Конър и колегите му са изследвали бутилконосите делфини, обитаващи залива Шарк край северозападното крайбрежие на Австралия, допълва БТА. Учените са проследили поведението на над 200 мъжки екземпляра, като като са записвали с кого и колко време прекарват те. Натрупаната през годините информация показва, че животните образуват общност на различни нива, която им позволява да се конкурират успешно за женски.

Групите от по-ниско ниво се състоят от два до четири делфина, които могат да се обединят в съюзи до 14 мъжки, за да прогонят конкурентите. Те от своя страна формират общности от трето ниво - съюзи, които включват десетки екземпляри. Според учените това са най-многочислените от всички известни в природата несвързани от роднинство групи, които си сътрудничат, без да се брои човекът.

Изследването е публикувано в The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).