Изследователи от Университета на Отаго, Нова Зеландия, описаха нов род и вид делфин от късния олигоцен, чиито зъби приличат на бивни, съобщи Phys.org.

Тези зъби според специалистите показват еволюция на нови хранителни стратегии. 

Почти пълният череп на Nihohae matakoi е намерен с двадесет и един зъба на място и други двадесет и един липсващи. Няколко дълги зъби са разположени хоризонтално, включително всички резци и кучешки зъби, което би придало на делфина странен вид - като с бивни в предната част на устатам.

Източник: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.0873

Морфологията на черепа и отличното му състояние предоставят на изследователите някои сведения за предполагаемия начин на хранене на вида, пише БТА. Дългата сплескана  муцуна, несрастналите се шийни прешлени и липсата на износване на зъбите подсказват, че подобните на бивни зъби са били използвани за нараняване и зашеметяване на плячката чрез бързи странични движения на главата. Липсата на значително износване на емайла на другите зъби предполага, че не е обработвал абразивна храна и не е използвал зъбите си за намиране на плячка в пясъчното дъно. Зъбите също така са твърде тънки, за да бъдат използвани за голяма плячка.

Вкаменелостите  са открити през 1998 г. - от паднал блок под скална стена в Северен Отаго, Нова Зеландия. Те са датирана на възраст 25,2 милиона години. 

Само мъжкият нарвал има подобни на бивни зъби сред живите сродници на Nihohae matakoi. Неговото подобие на рог всъщност е силно модифициран ляв кучешки зъб, който е постоянно растяща бивна. Предполага се, че нарвалът използва бивните си за лов, за отваряне на отвори за дишане в леда, за защита от хищници или за сексуална демонстрация. Бивниците на нарвала вероятно се използват и като сензори, тъй като са покрити с милиони чувствителни нервни окончания.

Изследването е публикувано първоначално в списанието на британската академия на науките Proceedings of the Royal Society B