В тази лекция (5.2) е направен критичен преглед на Парижкото споразумение и европейските политики в областта на климата. 

Във втора част на модула е направен критичен преглед на Парижкото споразумение и европейските политики в областта на климата.

Какво представлява Парижкото споразумение?

Парижкото споразумение е подписано на 12 декември 2015 г. по време на Парижката конференция по климата. Към ноември 2017 г. 195 държави са подписали споразумението, включително България. Споразумението влезе в сила на 4 ноември 2016.

Целите на споразумението са да се засили прилагането на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК), стартирана на срещата на върха за Земята (1992 г.) чрез:

- Ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2 градуса по Целзий до 2050 г. в сравнение с периода преди индустриализацията. Целта е да се ограничи затоплянето до края на 21 век до само 1.5 ° C.

- Повишаване на способността за адаптиране към отрицателните последици от изменението на климата и насърчаване на устойчивостта на изменението на климата и намаляване на емисиите на парникови газове по начин, който няма да навреди на производството на храни.

- Насърчаване на потока от средства в областта на намаляването на емисиите на парникови газове и устойчивостта на изменението на климата.

Освен това споразумението има за цел да намали емисиите на парникови газове. Основното задължение на всяка от страните, подписали Парижкото споразумение, е да представи план на всеки пет години, в който подробно да се посочат начините, по които ще се предприемат мерки за справяне с изменението на климата.

Източник: Климатека