Звучат близко, някои хора си мислят дори, че са имена, назоваващи едно и също понятие.

Арктика е най-северната точка на Земята. Тук през цялата година температурите са ледени, като само през летните месеци термометърът се покачва понякога над точката на замръзване (нула градуса по Целзий). Площта й е около 27 млн. кв. км. Арктика се състои от ледени маси, които с течение на времето непрекъснато се променят, поради което не могат да бъдат изобразени с точна форма.

Любопитен факт е, че на Северния полюс слънцето изгрява само веднъж годишно. Това се случва на 21 март. Затова пък грее половин година, без да залезе – явление, известно като полярен ден.

На 23 септември слънцето залязва и от този момент започва половин година тъмнина, която пък се нарича полярна нощ.

Характерните животни, които обитават северния полюс, са бяла мечка, северен елен, полярна лисица, бяла яребица, врана и врабче. Растителността е бедна, представена основно от лишеи и мъхове, и по-рядко дребна тревиста растителност.

Антарктика е най-южната част на Земята и се намира на континента Антарктида, който е изграден основно от глетчери (ледници). За разлика от северния полюс, Южният е съставен от континентална маса, покрита със сняг и лед. Но ако някой си мисли, че на Южния полюс е най-топло, дълбоко греши. Всъщност именно на Южния полюс живеят животни като пингвини, китове тюлени, албатроси, други морски птици и редица безгръбначни.

Също както на Северния полюс, и тук денят продължава половин година, последван от половин година нощ, само че в обърната последователност на сезоните.

Антарктида е най-студеното място на Земята. Японската станция на Антарктида на 8 декември 2013 г. отчита -91,2 °C. Температурите през зимата достигат минимални стойности – между -80 °C и -90 °C във вътрешността на континента и максимални между 5 °C и 15 °C около брега през лятото (сезоните там са „наопаки“ – лятото е около януари).