Учени станаха свидетели на първите етапи от развитието на общ акцент в Антарктида сред нейното постоянно променящото се население от специалисти, които прекарват месеци наред на изследователски станции на изолирания континент.

Антарктида няма местно население или постоянни жители. През част от годината обаче там откриваме общност от учени и помощен персонал, които се сменят на ротационен принцип. През летните месеци в Антарктида обикновено живеят около 5000 души, но през зимата броят им намалява до едва 1000.

Въпреки че повечето учени са там, за да изучават неща като климата и биоразнообразието, тази екстремна среда на живот е създала и идеалното „блюдо на Петри“ за изследване на някои аспекти на човешкото поведение, култура и социолингвистика.

През 2019 г. екип от Мюнхенския университет "Лудвиг Максимилиан" изследва фонетичната промяна в акцентите сред 11 "зимничари", наети от Британската антарктическа служба. Сред тях са осем души, родени и израснали в Англия (петима в южната и трима в северната част на страната), един човек от северозападната част на САЩ, друг от Германия и един исландец.

Те записват гласа си в началото на изследването, след което правят още четири повторни записа на приблизително шест седмични интервали. През това време работят в тясно сътрудничество, общуват са помежду си и имат ограничен контакт с външния свят.

По време на престоя изследователите забелязват значителни промени в техните акценти.

Една от основните промени е, че изследваната група започва да произнася думите си с по-дълги гласни. Освен това има доказателства и за езикови иновации. Към края на престоя си в Антарктида жителите произнасят звуковете "ou" - като тези, които се срещат в думите flow (поток) и disco ("дискотека") - от предната част на устата си, а не от задната част на гърлото си.

Промените в ударението са били едва доловими, но достатъчно значителни, за да бъдат акустично измерени и дори предсказани от компютърен модел.

"Антарктическият акцент все още не се откроява явно - би било необходимо много повече време, за да се превърне в истински акцент - но е акустично измерим", казва Джонатан Харингтън, автор на изследването и професор по фонетика и обработка на речта в Мюнхенския университет "Лудвиг-Максимилиан", пред IFLScience.

В случая по-скоро става въпрос за съчетаването на някои аспекти от говора на зимничарите с нововъведения, добавя Харингтън. "Той е много по-зародишен [от конвенционалните английски акценти], като се има предвид, че е имал само кратко време да се развие, а също и, разбира се, защото е разпространен само сред малка група говорещи."

Както показва това изследване, близките контакти и изолацията създават идеалните условия за бързото развитие на нов акцент. Изследването също така предполага, че зимуващите в Антарктида, всички от които са пристигнали на континента със свой собствен регионален акцент, са започнали да си влияят тясно на речта и поведението, независимо дали са го знаели или не. Това на практика е същото явление, което превръща английския акцент в американски (или австралийски, канадски и т.н.), макар и в много по-малък и кратък мащаб.

Възниква въпросът какви други нови акценти могат да се появят в отговор на въвеждането на хората в нова социална среда. Един от сценариите е потенциалното развитие на марсиански акцент.

"Изследването показва, че ако изолирате група от хора, те ще започнат да проявяват началото на нов говорим акцент, чиято форма зависи до голяма степен от акцентните характеристики на говорещите, които са влезли в общността", казва Харингтън пред IFLScience. "Бихме очаквали същото да се случи, ако някога астронавти се отправят на мисия до Марс."

Ако хората успеят да пътуват до Червената планета и да създадат колония на нейната прашна повърхност, техният близък контакт и изолация вероятно много бързо ще доведат до оформянето на нов акцент. С течение на поколенията той би могъл да стане много различен от земните. След векове може би дори ще се развие нов марсиански език.

Източник: IFLScience