Ако владеете английски на достатъчно добро ниво, със сигурност разпознавате разликата между британски и американски. Използвате единия от двата и никога не ги смесвате. Както акцентите, така и правописа.  Голяма част от хората, които говорят английски като чужд език обаче, дълго време не разпознават разликите.  

А какво да кажем за хората, за които английският е майчин? Много често и те самите не могат да се ориентират в правописните правила. Според авторите на този тест, 85% от американците не различават добре родния си правопис от презокеанския.

Може би вие ще се справите по-добре от тях. Нека видим!