Намислили сте да колонизирате Марс, така ли? Е, Червената планета е доста далече. А за да може една колония да функционира на такова голямо разстояние от Земята, всичко трябва да е планирано изключително прецизно – включително колко души са необходими, за да имаме успех.

Според изследване, наречено Minimum Number of Settlers for Survival on Another Planet, минималният брой на заселниците е 110. Негов автор е Жан-Марк Салоти – професор от Технологичния институт в Бордо. Научният му труд е публикуван в Scientific Reports.

Моделът се основава на съотношението между времето, необходимо за постигане на определени показатели, които осигуряват дългосрочна преживяемост (производство на кислород, производство на храна, водоснабдяване и др.), и продължителността на живота на първите заселници.

Предложеният математически модел отчита също така една важна закономерност: ако дадено действие може да бъде извършено само от няколко души, това намалява времето за постигане на конкретна цел.

Според проф. Салоти именно такава група от хора (110 души) е способна да развива успешно селско стопанство и промишленост, както и да разработи начини за събиране, съхранение и разпределение на ресурсите.

Източник: Science Alert