Затлъстяването често се описва като епидемия, но се оказва, че закръглените цифри на страдащите от него имат много повече общо с инфекциозните болести, отколкото се е смятало досега. Ново изследване добави нови доказателства, че пребиваването в социална мрежа с висок процент на затлъстели хора увеличава риска от увеличаване на индекса на телесната маса точно по начина, по който сякаш “прихващаме” поведение от другите, което ни кара да трупаме килограми. Изследването е било проведено от американски икономисти върху семейства на военнослужещи, които са живеели във военни бази. Резултатите са показали, че животът в общества с високи нива на затлъстяване увеличава индексът на телесна маса при родителите и децата.

През последните години има нарастващ интерес към научното разбиране за начините, по които поведенията на индивида, които пряко засягат здравето му, са свързани със социалните мрежи. Учените искат да разберат как се разпространяват подобни поведение в социумите. Един от най-очевидните примери, разбира се, е пушенето. Установяването на сигурни резултати не е никак лесно, защото е много трудно да се отсеят наследствените фактори от придобитите в семействата и средата. Друг проблем е бил да се направи разлика между реалното повлияване от социалните мрежи и избора на социална мрежа, за която е характерно определено рисково поведение. 

Science Alert