Ако сте в група от хора, това може драматично да промени вашата когнитивна функция, установи ново изследване, като ситуацията е особено валидна при жените. И, шегата настрана, някои срещи наистина могат да ви направят по-глупави, отколкото сте били преди това. Оказва се, че хора, които се опитват да решават проблеми в група, губят около 15% от своя коефициент на интелигентност. И именно жените са изключително уязвими към този интелектуален спад. 

Професор Рийд Монтагю, водещият учен от екипа, провел изследването, обяснява: “Ние започнахме с хора, които бяха разпределени според нивата на своите коефициенти на интелигентност. След това ги подредихме в малки групи и ранкирахме тяхното представяне на редица когнитивни задачи. След като ги информирахме за тяхното представяне на задачите се установи значителен спад в способността на някои участници в изследването да разрешават когнитивните проблеми. Социалната обратна връзка има наистина сериозно влияние”.

Въпреки че в изследването е било използвано измерване на коефициента на интелигентност в реалния живот ефектите обикновено се изразяват по непосредствено с начина говорене на хората и със съдържанието на това, което казват. Какъвто и да е подлежащия механизъм, който задвижва промяната, когато хората приемат информация за тяхното социално положение в дадена йерархична структура, било професионална, академична, политическа или общосоциална, това засяга нивото на техния интелект. И характерната особеност е, че осъзнаването на по-нисък социален статус от този на останалите в групата засяга отрицателно коефициента за интелигентност.

Psy Blog