Хората сме единствените ултрасоциални създания на планетата. Ние сме успели да спечелим конкуренцията, да асимилираме и да убием всички други хуманоидни видове. Живеем в градове с десетки милиони хора и въпреки известните статистики, насилието между отделните индивиди е много рядка.

Причината за това е, че имаме много голям, гъвкав и изключително сложен “социален мозък”.

Хората нямат свое собствено естествено оръжие. Фактът обаче, че живеем и функционираме в големи групи (и боравим с инструменти), ни е помогнал да се превърнем във водещ хищник. Хищник, който е убивал цели мамути и е докарал множество видове до ръба на изчезването.  

Социалният мозък позволява специализация на уменията по такъв начин, че индивидите да успеят да се концентрират върху раждането на деца, отглеждането им, изработката и изнамирането на всевъзможни инструменти и сечива, контролирането и поддържането на огъня, ловуването и намирането на ресурси.

Източник: Science Alert