Всички си спомняме примерите за подражание в училище, но колко от нас знаят какво се случва с тях по-късно в живота?

Тийнейджърите, които се опитват и често успяват да са “отворени” и лидери на своите съученици във всичко друго, но не и в ученето, порастват, за да се окажат в среда от всевъзможни проблеми в ранните години на своя път като възрастни.

“Отворените хлапета” по правило се движат с популярните звезди от деня, влизат в романтични връзки по-рано от останалите ученици и престъпват повечето от правилата в училището, семейството и обществото. По правило пият алкохол и пушат, често се замесват и в дребни престъпления, като кражби и вандализъм.

Но статистиката показва, че до навършването на 22 години тези примери за подражение на връстниците си се оказват социални аутсайдери и изостават от социалната адаптация в сравнение с останалите от випуска или компанията. Вероятността да изпаднат и в проблеми с наркотиците при тях е по-голяма.