Резултатите са дошли след анализиране на 183 тийнейджъри, който са били проследени от 13- до 23-годишна възраст. Всички са посещавали държавни училища и са били от различни социални и етнически групи.

“Тези тийнейджъри са се нуждаели от все по-крайни видове поведение, за да продължат да правят впечатлението, на което са свикнали в своите кръгове. Затова се оказват замесени в по-сериозни криминални поведения под влияние на алкохол или наркотични вещества с течение на времето. Предишните лидери на групата са се оказали много по-назад в обществото от своите връстници, когато стигат своето съзряване”, обяснява проф Джозеф Алън, който е водещият автор на изследването.

Psy Blog