Това чувство затормозява най-много човешкия мозък и изпреварва щастието и дори гнева, пише Live Science.

Повечето от нашите най-ярки спомени са свързани със силни емоции, независимо дали са положителни или отрицателни. Отрицателните обаче обикновено остават по-дълго, дори когато събитието е отдавна отминало.

В свое проучване психолозите Марте Отен и Кай Йонас изучавали унижението, гнева и щастието. Учените използвали електроенцефалограма, за да запишат електрическата активност на мозъка.  Те се интересували най-вече от две измерванията, които показвали увеличаването на когнитивната обработка и активация в мозъчната кора.

Резултатите показали, че чувството за унижение водело до повишаването на двата показателя, което води до усилена обработка на информация и голяма употреба на психически ресурси.

Това означава, че унижението е много силна и интензивна емоция, която има дълготрайни последици.