Учени се възползваха от рядката възможност да изучат идентични (монозиготни) близнаци, разделени в началото на живота си и отгледани в различни държави от различни семейства. Резултатите са изненадващи.

Принципно е доказано, че до 80% от IQ-то е наследимо, като близнаците обикновено имат едни и същи резултати на когнитивните тестове. В този конкретен случай обаче между разделените момиченца се наблюдава значителна разлика от 16 точки.

Разбира се, има и прилики, но разликите също са забележими, което означава, че ще трябва да преосмислим начина, по който гледаме на интелекта и каква част от него се наследява от гените ни и каква – от средата, в която сме отгледани.

„Сходствата в характера, самочувствието, психичното здраве, удовлетворението от работата и медицинската история са очевидни – пишат авторите в своя доклад. – В сравнение с предишни проучвания резултатите им по отношение на общата интелигентност и невербалните разсъждения са видимо различни.“

Двойката е родена в Южна Корея през 1974 г. На 2-годишна възраст момиченцатата се разделят, тъй като едно от тях се изгубва на местен пазар. След като е отведено в болница на около 160 км от своя дом и въпреки усилията на биологичното ѝ семейство да я открие, то в края на краищата е осиновено от двойка в САЩ.

Двойката се събира през 2020 г., след като близначката, израснала в САЩ взима участие в програма, която има за цел да проследи децата (с помощта на ДНК проби), които семействата в Южна Корея са изгубили. Впоследствие с близначките свързват изследователи, които ги подлагат на поредица от тестове и интервюта.

Въпреки многото сходства помежду им, включително по отношение на психично здраве и удовлетвореност от работата, близначката, отгледана от биологичното си семейство в Южна Корея, има по-високи резултати по отношение на перцептивни разсъждения и скорост на обработване на информацията.

Специалистите не са сигурни на какво точно се дължат тези различия в резултатите. Близначката от САЩ претърпява три сътресения като възрастна, които я карат да се чувства като „различен човек“. Невъзможно е обаче да кажем  със сигурност дали това се е отразило на резултатите в когнитивните тестове.

Освен това е важно да отбележим, че освен че се намират в различни части на света, домовете, в които момичетата израстват, са коренно различни. Този в САЩ се е характеризирал с повече конфликти и по-малко свобода в сравнение с този в Южна Корея.

„Като оставим настрана различните държави и култури, близначките са отгледани в доста различни среди“, пишат изследователите.

Изследването също така подкрепя идеята (по отношение на емпиризъм или биогенитизъм или природа срещу възпитание), че определени поведенчески характеристики могат да останат същите дори тогава, когато децата са отгледани в различни среди; и двете близначки например имат еднакво високи резултати по отношение на своите нива на съзнателност и самочувствие.

В най-общ план в сравнение с Южна Корея САЩ се отличава с повече индивидуализъм и по-малко колективизъм по отношение на националната култура. Изследователите смятат, че тези културни различия най-вероятно са оказали влияние върху някои от резултатите на личностните тестове.

Въпреки че е важно да не прекаляваме със заключенията, направени на базата на проучването на една-единствена двойка близнаци, откритията все пак са изключително интересни. ДНК тестовете стават все по-достъпни и вероятно много други близнаци, които са били разделени като малки, ще могат да се съберат отново и съответно учените ще разполагат с повече данни по въпроса.

„Трябва да открием повече случаи като този, стига да съществуват – казва еволюционният психолог Нанси Сегал от Държавния калифорнийски университет и водещ автор на проучването. – И ние все още не разбираме всички замесени механизми – от гените на молекулярно ниво до поведенията, които наблюдаваме ежедневно.“

Изследването е публикувано в Personality and Individual Differences.

Източник: Science Alert