Учените продължават да откриват нови и все по-нови доказателства за това как бактериите в нашите вътрешности влияят здравето ни. Оказва се, парадоксално и неочаквано, че трансплантация на екскременти може да модифицира тези бактерии така, че да се превърне в радикално нова форма на лечение. Последните резултати показват, че такава процедура може да повлияе благоприятно и дори да излекува определени психиатрични и неврологични разстройства.

Ново изследване е набрало 20 пациенти с цироза на черния дроб и хепатична енцефалопатия – мозъчни заболявания, които често съпътстват цирозата.  На 10 от пациентите са били даде фекални микробни транспланти и при тях е имало значимо и стабилно подобряване на когнитивното здраве. В продължение на 5 месеца при пациентите, които са получили трансплантация, са се наблюдавали много по-малко на брой неврологични епизоди и са били хоспитализирани много по-малко пъти в сравнение с пациентите, които не са получили транспланта.

Science Alert