1. а) пропусквателен пункт; б) пропускателен пункт;  в) пропузквателен пункт

2. а) опастност; б) опасност; в) опаснос

3. а) оттенък; б) отенък; в) оттенак

4. а) бежав; б) бежаф; в) бежов

5. а) безмислен; б) бесмислен; в) безсмислен

6. а) безпорен; б) безспорен; в) беспорен

7. а) безнадежно; б) безнадеждно; в) безнъдеждно

8. а) безскрупулен;  б) безкрупулен; в) безскруполен

9. а) цъфтеж; б) цъвтеж; в) цъфтеш

10. а) безучастнос; б) безучасност; в) безучастност

11. а) синьозелен; б) синьо-зелен; в) синьо зелен

12. а) небесносин; б) небесно син; в) небесно-син

13. а) температура; б) темперетура;  в) тенпература

14. а) материален; б) материялен; в) мътериален

15. а) одеало;  б) удеяло; в) одеяло

16. а) военопленик; б) военопленник; в) военнопленник

17. а) въстаник; б) възстаник; в) въстанник

18. а) нейн б) неин;  в) нейин

19. а) подвързвам; б) подвръзвам;  в) потвързвам

20. а) тринайсти; б) тринаисети; в) тринайсети

Ще намерите отговорите на следващата страница.