По-добрият емоционален контрол е свързан с по-ниски нива на депресия и тревожност. Според ново изследване ключът към здравословния емоционален контрол е да сте гъвкави.

Хората с ниски нива на депресия и тревожност променят успешно стратегията си за емоционален контрол в зависимост от това дали ситуацията може да бъде обяснена.

“Нашите резултати показват, че трябва да избягваме метода “една стратегия за всички случаи”, който може да е изкушаващ. Особено на фона на предишни данни, които препоръчват преоценката като стратегия за регулиране на емоционалния контрол,” обяснява д-р Ковал, един от водещите автори на изследването.

“Използването на една стратегия за регулиране на емоциите повече (или по-малко) във всички ситуации може да не доведе до най-добрите резултати. Всъщност, контекстуално съобразеното регулиране на емоциите може да е по-здравословно.”

За целите на изследването учените са проследили участниците в продължение на седмица. Те са били помолени да опишат емоциите си и как ги управляват, както и колко контрол са имали над дадената ситуация.

Хората с най-добро психологическо здраве са сменяли стратегията си в зависимост от това колко контрол са имали над нея. 

Когато те са имали по-малко контрол над ситуацията, или не са могли да я променят, те са преоценявали ситуацията като преоценката е представлявала осмисляне на ситуацията по нов начин. Като например ”бях отхвърлен, но поне опитах, може би следващият път ще бъда по-успешен.”