Ако пушите традиционни цигари редовно, то не е изключено вече да сте развили т.нар. пушаческа кашлица, която, уви, е индикатор за хроничен бронхит (около 40% от пушачите развиват някаква форма на бронхит).

По-малко кашлица

За щастие, отказът от пушенето намалява появата на тази кашлица. И не само. Оказва се, че една до две трети от пушачите кашлят по-малко, след като са преминали на устройството IQOS, което доставя никотин на потребителите, като нагрява тютюна до 350°C, без да го гори и така намалява излагането на токсичните вещества, които се отделят от цигарите в процеса на горене. Това показват резултатите от едногодишно клинично проучване, изследващо ефекта от спиране на цигарите и преминаване на бездимния продукт за намаляване на кашлицата, проведено от компанията – производител Филип Морис Интернешънъл.

Изследването разглежда 3 групи -  пълнолетни пушачи в Япония и САЩ, които са продължили да пушат цигари, и такива, които са преминали на IQOS, както и пушачи в Европа, които са спрели напълно цигарите за срока на проучването - от три до дванадесет месеца.

Резултатите показват, че само за няколко седмици след преминаване на IQOS една до две трети от участниците, които са съобщили за редовна кашлица в началото на проучването, казват, че вече не чувстват нужда да кашлят. Намаляването на симптомите се запазва до 12 месеца след преминаване на бездимното устройство. Според очакванията кашлицата намалява и при пушачите, които са спрели напълно цигарите, но в много по-малка степен при онези, които продължават да пушат цигари.

По-стабилно тегло

Всеки, който се е опитвал да откаже традиционните цигари, пък се сблъсква с друг сериозен проблем – рязко качване на килограми. А какво става, ако ги заменим с устройство за нагряване на тютюн? Пушачите, преминали на IQOS, запазват сравнително теглото си, показват резултатите от друго проучване на компанията за ефекта от употребата при преминаване на бездимния продукт по отношение на теглото и риска за сърдечно-съдови заболявания.

При пушачите, преминали на устройството за нагряване на тютюн, се наблюдава леко увеличение на теглото от близо 1 кг (0.7 кг), докато тези, които спират напълно да пушат, качват средно близо 4 кг.  Резултатите са от едногодишно проучване сред пушачи, които спират да пушат и такива, които са преминали на бездимната алтернатива.

По отношение на рисковете за сърдечно-съдови заболявания, данните показват, че преминалите на бездимното устройство отчитат леко увеличение на липопротеиновия холестерол с ниска плътност  (1.15 mg/dL) и леко намаление на нивата на високочувствителен C-реактивен протеин в сравнение с пушачите, които продължават да пушат цигари. Няма големи промени в обиколката на талията, кръвното налягане, нивата на хемоглобин A1c или фибриноген след 1 година при потребителите на IQOS, става ясно още от резултатите.

Тъй като е известно, че рязкото покачване на теглото увеличава риска от сърдечносъдови заболявания, ограниченото повишаване на теглото и отсъствието на увеличение в рисковите фактори за сърдечносъдови болести при преминаване на IQOS допълва научните доказателства за потенциала , който тези бездимни алтернативи имат за намаление на заболяванията, свързани с пушенето,  в сравнение с продължителното пушене на цигари.

Мнението на световноизвестните лекари

„Не е нужно да отговорим кое е по-добре - да качиш 10 килограма или да не изпушиш 20 цигари днес. Ние просто трябва да намерим решение и за двата проблема“, казва професор Рувен Зимлихман, кардиолог и директор на Института по медицина и хипертония в Израел на виртуална среща за намаляване на вредата от тютюнопушенето. Той има над 200 публикувани научни публикации и множество книги в областта на хипертонията, сърдечносъдовите заболявания, метаболитния синдром, увреждането на органи и оценката на артериалните свойства.

Според проф. Зимлихман при преминаването от обикновените цигарите към бездимните алтернативи качването на тегло ще е по-малко в сравнение пълното спиране на пушенето заради запазването на ритуала и получаването на търсената доза никотин от пушачите.

„Преминаването към бездимен продукт, когато се използва като стъпка за последващ пълен отказ от пушене, води до по-лесен отказ на цигарите с по-малко покачване на теглото, отколкото рязкото спиране, често съпроводено с качване на много килограми ”, заяви професор Зимлихман.

Лекарите напомнят обаче, че най-доброто, което всеки пушач може да направи, е да спре напълно употребата на продукти с тютюн или никотин и това е крайната цел, към която трябва да се стремим.