Учени оповестиха, че са успели да трансферират спомени между морски охлюви, като са инжектирали РНК от трениран по определен начин морски охлюв върху друг, който не е имал неговата тренировка. И, познайте – са регистрирали тренирано поведение от реципиента. Изследването не е преследвало други цели, а само да установи каква е физическата основа на паметта. Резултатите могат да помогнат да се възстанови загубена памет и да се смекчат травмиращи спомени. Физикът Гланцман се е надявал да разбере по-добре физическата следа на “хранилището” на паметта, наречено енграма.

 РНК участва в процеса по формирането на дългосрочните спомени. Затова екипът на Гланцман е решил да провери хипотезата си, че някои аспекти от дългосрочната памет могат да бъдат прехвърляни от един организъм на друг посредством молекулата на киселината. Тренировката на охлюва се е състояла в умерен, безопасен, но неприятен електрически шок на опашката на морския охлюв. Това е продължило на няколко серии и са били тренирани цяла група охлюви. След 24 часа учените са повторили тренировката. РНК е била извлечена от тренирани и нетренирани охлюви. И последните са реагирали така, сякаш са познавали електрическия шок.

Science Alert