Представяме ви една математическа загадка от Online Mathematics Challenge 2020.

Ако x ⊕ y = ax + by + c,

а 3 ⊕ 5 = 16 и 4 ⊕ 7 = 30, то на колко е равно 1⊕1?

Готови ли сте? Не бързайте с отговора.

Можете да видите решението във видеото по-долу.