Наскоро учени откриха два нови вируса в Бразилия, които имат такъв размер и генетична сложност, че вероятно ще накарат научната общественост да преосмисли понятието си за вирус изначално. Двата щама, наречени Тупанвирус, кръстени на бразилския бог Тупа в митологията Гуарани, не са заплаха за хората, но носят със себе си много потенциални промени във вирусологията. И двата са били открити във водни басейни, езера и океан, и освен, че са най-големите вируси, намирани някога, те притежават най-сложната “машина” за производство на протеини, откривана някога във вируси.

Щамовете са с дължина до 2.3 микрометра и са съставени от 1.5 милиона двойки ДНК, които имат достатъчно гени за кодиране на протеини, за да създадат цели 1425 вида протеин. Преди време вирусите са били смятани за отделни от живите организми основно заради тяхната неспособност да синтезират протеини и така да създадат своя собствена енергия. Но с откриването на вируси като мимивирусите, които имат значителна генетична сложност на устройството си, както и на други вируси, като новите Тупавируси, ситуацията започва да се променя. Защото поне някои от тях имат гени, които могат да поправят ДНК, да репликират ДНК, да я транскрибират и да я транслират. Тупавирусите инфектират основно амеби и не са опасни за хората.

Science Alert