Ново изследване, в което участниците се научават да свързват цветове с букви, открива, че това упражнение увеличава коефициента им на интелигентност с 12 точки. Резултатът е бил изненада за учените, които били предимно заинтересовани от феномена, известен като „синестезия“.

Синестезията е интересно състояние, в което сетивата са кръстосани: то засяга един на 23 души, които съобщават, че могат да „вкусват“ думи, да свързват цветове с цифри и много други странни комбинации.

Учените от Университета на Съсекс са искали да видят дали могат да обучат хората да имат подобни на синестетите преживявания. Те изработват 9-седмичен тренировъчен курс, в който 14 участници заучават връзки между букви и цветове. След обучението хората не само са научили връзките между буквите и цветовете, но са развили и съответните усещания.

Ключов компонент на синестезията е, че за синестетите тези връзки се изживяват като сетивни усещания. Например, те ще видят син цвят, когато помислят за буквата „б“ или ще свързват буквата „в“ с определен тип характер.